Podłoże

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być dostatecznie odporne aby wytrzymało skutki przewidywalnego użytkowania. Uszkodzony i zanieczyszczony beton musi być naprawiony i dokładnie oczyszczony. Minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić 25 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymiw budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia pod posadzki powinna być sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 3 %.) oraz chłonna. Zanieczyszczenia takie jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farb, substancje o działaniu antyadhezyjnym należy dokładnie usunąć. Przygotowanie mechaniczne podłoża betonowego przez śrutowanie, frezowanie, piaskowanie, szok termiczny jest na ogół konieczne. Ta obróbka pozwala na usunięcie mleczka cementowego z powierzchni, otworzenie porów betonu oraz zwiększa powierzchnię szczepną.

Utwardzenie

Temperatura i wilgotność powietrza w czasie wykonywania prac i utwardzenia ma bardzo duży wpływ na jakość i właściwości powłoki. Optymalne warunki to temperatura około 20 °C i wilgotność względna powietrza do 65 %. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy. Musi być wyższa o co najmniej o ° C. Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć temperaturę pomieszczenia i wilgotność względna powietrza, a następnie odczytać z tabeli wartość temperatury punktu rosy.

Czas utwardzania

Po 48 godz. Posadzka nadaje się do ruchu pieszego. Pełną wytrzymałość mechaniczną osiąga po 7 dniach, a chemiczna po 14 dniach przy temperaturze utwardzania 20 °C.

Nasza oferta

  • Posadzki epoksydowe
  • Posadzki metakrylowe
  • Posadzki poliuretanowe
  • Posadzki antyelektrostatyczne
  • Izolacje chemioodporne
  • Naprawa posadzek
  • Naprawa dylatacji
  • Laminowanie podłoży

Kontakt

tel./fax. (17) 862-55-95
kom. 605-038-302

Epoksyd - Firma Budowlana

Jerzy Siwak 35-303 Rzeszów ul. Nizinna 22
tel./fax. (17) 862-55-95 kom. 605-038-302
Biuro obsługi klienta ul. Sympatyczna 10/5
e-mail: jsiwak@poczta.onet.pl

Epoksyd 2011 - Posadzki epoksydowe. Wszelkie prawa zastrzeżone